понеделник , 27 септември 2021
Най - четени новини
В Пещера : Учениците от 7 и 10 клас се явяват на матура по математика

В Пещера : Учениците от 7 и 10 клас се явяват на матура по математика

Пещера. На 18 юни учениците от седми и от десети клас в града се очаква да се явят на националното външно оценяване по математика. Изпитният вариант за седми клас ще бъде изтеглен в 7:50 часа в МОН и ще бъде с начален час 9:00 ч. За първи път през тази година се проверяват знанията и в десети клас. Външното оценяване за тях започва в 8:00 часа.

от ОУ,,Петко Рачов Славейков”-33 ученици от VІІ клас

от ОУ,,Св.Патриарх Евтимий”-39 ученици от VІІ клас

от СУ,,Св.Климент Охридски”- 39 ученици от VІІ клас   и  22 ученици от Х клас

от Об.У,,Любен Каравелов”  -36 ученици от VІІ клас и 16 ученици от Х клас

от ПГХВТ,,Атанас Ченгелев”  – 44 ученици от Х клас

VІІ  клас математика

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително. – Изпитът от НВО е писмен. – Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи. – Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Математика Х клас

Равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи; – времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.

Диана Балканджиева- главен експерт,,Образование”