19 юли 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Предстои четиридесет и пето редовно  заседание на Общински  съвет- Пещера

obshtinski savet

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква четиридесет и пето редовно  заседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе    на   29. 09. 2022 г. / четвъртък / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Пещера за периода 2021-2027г.
 2. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
 3. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022г. и разчета за капиталови разходи за 2022г.
 4. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Пещера.
 5. Изграждане паметник на капитан Николай Сафонов в град Пещера
 6. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, II и ІІI клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера за учебната 2022/2023 година.
 7. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки във ІI и ІV клас в ОУ ,,Любен Каравелов “ гр. Пещера за учебната 2022/2023 година.
 8. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки във ІI и ІІI клас в СУ ,,Св. Климент Охридски“ гр. Пещера за учебната 2022/2023 година .
 9. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХI клас по професия ,,Биотехнолог“, специалност ,,Технология в биопроизводствата“ в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“ – гр. Пещера за учебната 2022/2023 година .
 10. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
 11. Приемане на оценка и продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.127 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
 12. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот публична общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.502.1168, гр. Пещера, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56277.502.1168.1.
 13. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване.
 14. Удостояване с грамота и награда за принос към спорта,  г-н Никола Шинин.
 15. Информация на общината за отоплителния сезон 2022/2023г.
 16. Информация за алтернативни мерки за отопление в сградите на общинска администрация, общинските предприятия и учреждения на бюджетна издръжка през отоплителен сезон 2022/2023г.
 17. Питания.

За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!