събота , 24 юли 2021
Най - четени новини
Преди 160 г излизат “Български народни песни”
Снимка : pixabay

Преди 160 г излизат “Български народни песни”

На 24.VI.1861 г. в Загреб излизат “Български народни песни” на Димитър и Константин Миладинови

Горещи родолюбци, образовани учители, те познават отлично народа си, ценят високо неговия поетичен гений. Подбудени от примера на другите славянски народи, насърчавани от руския учен Виктор Григорович, братята Миладинови подготвят сборник с изключителна стойност: 665 песни, множество пословици, гатанки, предания, обичаи, вярвания и т.н.

Заедно с другите публикувани сборници “Български народни песни” издигат престижа на фолклора, като оказват силно влияние върху творчеството на Г.С. Раковски, Д.Чинтулов, П.Р. Славейков, Н. Козлев, Гр. Пърличев, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, П.П. Славейков, К. Христов, П.Ю.Тодоров и много други.