понеделник , 27 септември 2021
Най - четени новини
Нова електронна услуга за финансовите отчети
Снимка : pixabay

Нова електронна услуга за финансовите отчети

Нова функция на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН изчислява автоматично стойности при финансов отчет.

В модул „Е-управление на проекти“, раздел „Финансов отчет“ е извършена промяна в начина на въвеждане на стойностите по разходооправдателните документи, съобщиха от ИСУН.

Въведена е автоматизация при изчисляването на съотношението Безвъзмездна финансова помощ/Собствено финансиране за всяка фактура, като въз основа на заложения по съответния бюджетен ред процент, с който се финансира определен разход, потребителят въвежда единствено общата стойност на дадената фактура, а системата автоматично я разпределя между Безвъзмездната финансова помощ и Собствено финансиране.

Запазена е и досегашната функционалност за въвеждане на информация, като тя се активира чрез премахване на отметката от поле „Автоматично изчисляване на стойности“. Осигурена е и възможност за експорт в Excel и последваща обработка на въведената информация в раздел „Финансов отчет“.

Също така, в публичния модул на ИСУН 2020, в справка „Open data” е добавена информация за структурата на данните. Целта е да бъде улеснена работата със справката и обработката на генерираните от нея данни.

istock
Снимка : istock

Процесът по разработване на нови функционалности е непрекъснат, отбелязват от екипа на ИСУН 2020 и призовават заинтересованите страни да не спират да изпращат своите идеи за системата.

 

 

Източник : / https://www.pariteni.bg