понеделник , 27 септември 2021
Най - четени новини
99 години от създаването на Руската гимназия в град Пещера
Руската гимназия в Пещера 1922-1934 г

99 години от създаването на Руската гимназия в град Пещера

Пещера. През 1921 г. по улиците на тихия и спокоен град Пещера започват да се появяват хора, драстично отличаващи се от коренното население. Те са предимно мъже във военна униформа със съответната стойка, говорещи на руски. Настанени са в  местната казарма. Тя е опразнена от Българската армия, защото по рестриктивните условия на Ньойския договор нейният числен състав е сведен до минимум.

И така, през есента на 1920 година болшевиките изтласкват към Черно море Руската армия, командвана от генерал-лейтенант Врангел. Поражението е очевидно и вече се търсят пътища за спасение на армията. Врангел встъпва в преговори със съюзника си по Антантата – Франция, с молба да му бъде оказана помощ за евакуиране на подчинените му войски. Помощта е договорена и цената – наличният военен и граждански флот, стават френска собственост. В рамките на няколко дни (11-16 ноември 1920 г.) от всички пристанища на Крим отплуват около 130 кораба, носещи към неизвестностите на емигрантската съдба близо 150 хил. души. В това число влизат не само военни, подчинили се на издадените заповеди, но и много цивилни. Някои от тях напускат родината си по идейни съображения, други – от страх, трети не осъзнават защо са го направили, четвърти са попаднали на корабите случайно – просто са изнесени там от обезумялата тълпа. Параходите са претъпкани, разминаването по палубите е почти невъзможно. Естествено, България не е била достатъчно богата страна, за да издържа такава тълпа бежанци и затова повечето от тях след няколко месеца или след година-две продължиха на Запад.

Но все пак хиляди руснаци остават и тъй като по-голямата част от тях принадлежат към образованите, културните слоеве на обществото, оказват съвсем специфично влияние върху всекидневния живот, придават му характерна окраска, бих казал – аромат. Десетки руски емигранти остават и в Пещера. От 1922-ра до 1934 г. в Пещера съществува Руска гимназия, в която през тези години получават гимназиално образование стотици руски емигранти от цяла Южна България.

ruska gimnazya peshtera 1922 1934

Руската гимназия в Пещера 1922-1934 г

Създадената още през м. юни 1920 г. в Истанбул Крестовоздвиженская русская гимназия от съпругата на руския посланик Варвара Владимировна Нератова, на 2 март 1922 г. е преместена в зданията на бившите казарми в град Пещера. Така, както и другите руски гимназии в България – София – 2, Варна, Шумен, Пловдив и Търново-Сеймен (Симеоновград) – те са се издържали със средства на правителството, руски организации и Американския благотворителен комитет за спасение и възпитание на руските деца на професор Томас Уитмор (1871-1950).

Учителският състав е попълнен със стари и вещи учители, някои от които са привлечени като преподаватели в Непълната смесена гимназия – Б. Лукиянов, Юри Гладаревски, Яков Крохин, Алексей Яковлев.

Михаил Михайлович Клингенберг (1861-1939)

Михаил Михайлович Клингенберг (1861-1939)

Първият директор, главен училищен инспектор и едновременно преподавател по немски език е генерал-майор Михаил Михайлович Клингенберг. Той, като потомствен дворянин, става военен, през по-голяма част от времето служи в армията като възпитател, а после е инспектор на кадетски корпуси, участва в Руско-японската война. Като участник в Бялото движение емигрира, става директор и преподавател по немски език в създадената през 1920 г. в Константинопол Кръстовъздвиженска руска гимназия, с която идва в Пещера. Съпругата му е преподавател по френски и английски език в Галиполийската гимназия.  След него директор става Варвара Павлова Кузьмина (1874-1970) и накрая – полковник Николай Александрович Ермолов, който преподавал и френски език.

Вътрешният ред бил подобен на кадетски корпус в руски патриархален дух. Това е пълен интернат с домашна църква, лекарски кабинет, работилници и други. Гимназистите имали униформа и фуражки с кръстове. Имало ученически хор, балаечен оркестър и театрална трупа. Ученическият хор е създаден и ръководен от Иван Иванович Дурняпин. Празникът на училището бил на 27 септември – денят на Въздвижението на Кръста Господен. Гимназията имала и химн, написан от учителя А. Курвоазие дьо Лонгмен:

 

„Славъся, Родина Святая, будъ как прежде, велика!

Ми земной поклон, родная, шлем тебе издалека!

И Господ погилет нам счастье – Родина нас призовеш!

С Богам и на многие лета Матушке-Руси УРА!”

 

Обучението било на изключително високо ниво и почти всички възпитаници продължавали образованието си в университета. То се ръководи от свои учебни програми и правила. Възпитаниците на руската гимназия са равни по права с местните им връстници по отношение признаването на дипломите и постъпване в университетите.

В нея учат от 150 до 250 ученици през различните години. За тях е построено летовище в м. Чатал улук.

Руската гимназия в двора на казармата

Руската гимназия в двора на казармата

От руската емиграция пещерци за първи път виждат да се спортува организирано – да се скача, да се бяга, да се вдигат тежести, да се играе футбол и т.н. Много впечатлени, те бързо усвояват тези новости и започват организирано да тренират. Учителите и учениците култивират в Пещера добър вкус в своите литературно-музикални продукции – вечеринки, утра и чествания.

Поради това, че голяма част от емигрантите напуснали страната, гимназията е закрита през 1934 г.

 

Димитър Павлов