неделя , 19 септември 2021
Най - четени новини
46 ученика от пещерски училища искат почивка по Националната програма „Отново заедно“

46 ученика от пещерски училища искат почивка по Националната програма „Отново заедно“

Пещера. 46 ученика от пещерски училища ще имат шанса да заминат на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Това са заявките, постъпили в Министерството на образованието и науката (МОН). ПГХВТ “АТ. Ченгелев” кандидатства за 12 ученика, НУ  “Михаил Куманов” иска финансиране за почивката на две групи от по 5 деца, СУ “Св. Кл. Охридски” планира за почивка да заминат 2 групи по 12 ученика.

Училищата изпращат в МОН попълнен формуляр и три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях. Документите се проверяват за съответствие с изискванията по реда на тяхното постъпване. На този етап няма отхвърлени заявки. Две са върнати за допълване на документите.

Националната програма “Отново заедно” на МОН е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.

Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни и общински училища на територията на страната, и е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г. и ръководители на групи.

Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.