18 юни 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Предстои да се проведе деветото заседание на Общински съвет- Пещера

obshtinski savet 2024

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква девето редовно  заседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе    на   30. 05. 2024г. / четвъртък / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и  Дирекция „Бюро по труда“-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2023г.
  2. Информацията за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
  3. Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
  4. Определяне на представител на Общинския съвет в Комисия за разглеждане на постъпили кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата.
  5. Компенсирани промени по бюджета за 2024г. на Община Пещера.
  6. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36124.501.477, с. Капитан Димитриево; ПИ с идентификатор 36124.501.478, с. Капитан Димитриево и ПИ с идентификатор 36124.501.480, с. Капитан Димитриево.
  7. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гаражи № 216, № 217 и № 220 в Поземлен имот с идентификатор 56277.504.447, УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера
  8. Разрешаване изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на подземни захранващи междуплощадкови електропроводи Ср.Н. за ФЕЦ Радилово 1 и Радилово 2.
  9. Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност  „Голяма страна”, гр. Пещера.
  10. Питания.

 

 


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!