22 април 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС
Димитър Насков12:02, 21 февруари 20241min

Васил Филев  свиква шесто редовно заседание на Общински  съвет- Пещера

obshtina Peshtera

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Васил Филев  свиква шесто редовно заседание на Общински  съвет, което ще се проведе на  26. 02. 2024г. / понеделник / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

 ДНЕВЕН РЕД :

 1. Приемане на Доклад на Община Пещера за 2022 г. – 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030).
 2. Информация за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда-Кризисен център гр. Пещера.
 3. Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.
 4. Информация за дейността на дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.
 5. Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.
 6. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024 г. – 2025 г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.
 7. Одобряване на проект за ПУП-ПП за определяне на кабелна линия 1Кv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б“ на БКТП „Синия Кайнак“ до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност „Узун Драгасия“, гр. Пещера, община Пещера.
 8. Предоставяне право на безвъзмездно ползване на общински терен за монтиране на Метален склад за инвентар за нуждите на гражданин с физическо увреждане.
 9. Намаляване на началната цена и провеждане на нови търгове за продажба на трупи за бичене. 
 10. Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.18 по КККР на гр. Пещера.
 11. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659 по ПУП на с. Радилово с Павлинка Тодорова Велева.
 12. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566 по ПУП на с. Радилово с Величка Петрова Стаматова .
 13. Даване съгласие за изменение границите на Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 и поземлен имот с идентификатор 61371.519.32.
 14. Даване съгласие за разделяне на Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 и на поземлен имот с идентификатор 56277.502.34.
 15. Предоставяне на имот-частна общинска собственост за нуждите на Читалище “Развитие-1873“, гр. Пещера.
 16. Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2024 на Проект «Красива България».
 17. Трансформиране  на целева субсидия за капиталови разходи за 2024г. в трасфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на сгради публична общинска собственост.
 18. Отпускане на краткосрочен безлихвен заем на „Автобусен транспорт-Пещера“ ЕООД гр. Пещера.
 19. Закупуване на сметосъбирачен автомобил с вместимост 24 кубика със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
 20. Даване на разрешение за поставяне на бюст- паметник на Георги Кьосеиванов.
 21. Питания.

За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!