13 април 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Проведе се представяне на Анализа на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

obsuzhdane soc uslugi

Пещера. Специалисти от Община Пещера представиха пред обществеността изготвен Анализ на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за включване в Националната карта на социалните услуги.

Целта на обсъждането бе да бъде чуто мнението, становището и предложението на максимално широк кръг от заинтересовани страни, във връзка с разработения анализ на потребности и предложението за планиране на социалните услуги.

По време на обсъждането не постъпиха нови предложения и становища по отношение съдържанието на анализа и предложението за планиране на социалните услуги.

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е част от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги, свързан с изготвянето и приемането от Министерски съвет на  Националната карта на социалните услуги.

Анализът обхваща територията на Община Пещера и е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ, Закон за хората с увреждания, Наредбата за планиране на социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка с писмо с изх. № 39-356/13.10.2022 г. на Министерството на труда и социалната политика за стартиране на разработването на Национална карта на социалните услуги.

За изготвяне на Анализа са използвани методи и инструменти за събиране и обработване на информацията, чиито показатели са отчетени и проверени въз основа на официални източници на информация, съгласно чл. 3 от Наредбата за планиране на социалните услуги: Общинска администрация – Пещера; Националният статистически институт /НСИ/; Главна дирекция „ ГРАО“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера; Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пещера; Други органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират съответните данни.

В Анализа са описани съществуващите социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Пещера; броя на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Пещера; броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Пещера.

Обобщена е информация относно демографското развитие в община Пещера; информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Пещера; информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги; информация за текущото състояние на работещите в социалните и интегрираните здравно-социални услуги, действащи на територията на община Пещера; информация, относно регистрираните безработни лица на територията на община Пещера.

Анализите на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, с цел планиране от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, се обсъдиха и съгласуваха, между общините в област Пазарджик, в организирани срещи от Областния управител на област Пазарджик.

Съобразявайки се с разпоредбите на чл. 42, ал.3 на Наредбата за планирането на социалните услуги, на 09.02.2023 година анализа на потребностите и предложението за планиране в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, се разгледаха в заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Пещера, след което на 16.02.2023 година се публикуваха на интернет страницата на Община Пещера.

Организирани и проведени са публични дискусии, включително и такива, в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги, на изготвения анализ на потребностите и предложението за планиране в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На заседание, проведено на 09.03.2023 година, членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Пещера единодушно подкрепиха изготвения Анализ на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, както и Предложението за планиране на потребностите на Община Пещера от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво.

На 14 март, в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера, се проведе представяне пред широката общественост на Анализа на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, както и обществено обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които да бъдат включени в Националната карта на социалните услуги.

 

 

 

 

 


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!