25 февруари 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Стартира кампания за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г

durva

Пещера. От  01.03.2023 година в Община Пещера стартира кампания за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Документи се приемат всеки работен ден  от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на  Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 до 31.03.2023 година.

Планира се доставката на дървата за огрев на населението да стартира на 01.04.2023 г. и да приключи до 01.11.2023 година.

В тази връзка Общински съвет – Пещера, със свое Решение № 502 от 28.02.2023 година, протокол №51, прие Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.
 

І. Допустими кандидати са лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, като с предимство се ползват лицата, отговарящи на следните условия:

 1. Лица и семейства, одобрени за подпомагане от Дирекция “Социално подпомагане” – Пещера, с целева помощ за отопление по Наредба №РД07/5 от 16.05.2008 г.;
 2. Членове на клубовете на инвалида, диабетика, пенсионера, лицата в психично здраве и съюза на слепите на територията на община Пещера;
 3. Лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, нечленуващи в съюза на слепите и горепосочените клубове, удостоверено с документи /с предимство се ползват лица с над 90% намалена работоспособност/.;
 4. Лица в над пенсионна възраст /с предимство се ползват самотно живеещи лица над 70 годишна възраст/;

Общи условия за кандидатстване:

 1. Председателите на съюза на слепите, клубовете на инвалида, диабетика, пенсионера и лицата в психично здраве в гр. Пещера предоставят на Общинска администрация – Пещера прецизираните и съгласувани списъци, съгласно определените критерии в срок до 01.03.2023 г.;
 2. Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев, нечленуващи в съюза на слепите и клубовете, подават Заявление лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 в срок 31.03.2023 г.;
 3. Заявленията по т.2 се изпълняват по реда на тяхното постъпване;
 4. Списъците с одобрените лица от населените места се обявяват на информационното табло на Община Пещера, публикуват се на официалната интернет страница на Община Пещера и се предоставят на ТП на „ДГС – Пещера“ в срок до 05.04.2023 г.;
 5. Всяко лице може да се запише веднъж за отоплителния сезон 2023 г. – 2024 г.;
 6. Не се разрешава отпускане на дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. -2024 г., на лица и семейства, които са добили такива по друг ред или се презапасяват;
 7. При наличие на записани в списъците на съпрузи и роднини, живеещи в едно домакинство, отговарящи на критериите – дърва за отопление се отпускат само на един от членовете на семейството /домакинството/;
 8. Всяко лице може да кандидатства за закупуване на дърва за огрев на метър за 4 пространствени кубични метра (пр. куб. м.);
 9. През отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. ценообразуването за закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад е както следва:
  • Крайната цена на дървата за огрев е 117.60 лв. за 1-ин куб. м.,  или 470.40 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
  • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 290.40 лв. /заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставка на дървата за огрев/.
  • за превоз и доставка до домовете на лицата – 180.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

За 1 куб. м. 72,60 лв. за закупуване и 45.00 лв. за превоз – общо 117.60 лв. ;

За 4 куб. м. 290,40 лв. за закупуване и 180.00 лв. за превоз – общо 470.40 лв.;

 1. 10. През отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. ценообразуването за закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ е както следва:

10.1. Крайната цена на дървата за огрев е 24.00 лв. за 1-ин куб. м.,  или 96.00 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:

 • за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ –  96.00 лв. /заплащат се при издаване на позволително за сеч от ТП на „ДГС – Пещера“/.
 • лицата закупили дърва за огрев от стояща дървесина на корен /самодобив/ са длъжни сами и за собствена сметка да организират превоза и доставката на добитите дърва за огрев до домовете си.
 1. Дърва за огрев се отпускат, съгласно определените критерии, до изчерпване на количествата за добив и продажба на дърва за огрев по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“;
 2. ТП на „ДГС – Пещера“ предоставят дървата за огрев на лицата, включени в списъците в срок до 01.11.2023 г.;
 3. Община Пещера поддържа публичен електронен регистър на подадените заявления по населени места, който съдържа актуална информация за етапа на изпълнението им. Регистъра се води по начин, който гарантира сигурността на съдържащите се в тях данни. На контролните органи по Закона за горите се осигурява достъп до регистъра за осъществяване на правомощията им.
 4. В селата Свети Константин, Радилово и Капитан Димитриево организацията, подбора и разпределението на дървата за огрев сред населението се осъществява от кметския наместник и кметовете на населените места, съобразно утвърдените критерии и сроковете, определени в Закона за горите.

ІІІ. Разпределение на утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян  количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти:

 1. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ – 1 500 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  • За жителите на град Пещера – 1000 пространствени м3;
  • За жителите на село Радилово – 350 пространствени м3;
  • За жителите на село Капитан Димитриево – 150 пространствени м3;
 2. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 6 000 пространствени м3, разпределени по населени места, както следва:
  • За жителите на град Пещера – 4 000 пространствени м3;
  • За жителите на село Радилово – 1 200 пространствени м3;
  • За жителите на село Капитан Димитриево – 800 пространствени м3.
 1. Документи за кандидатстване:
 1. Заявление по образец;
 2. Лична карта – за справка;

За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!