08 август 2022
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС

Днес е заседанието на Общински съвет-Пещера
Община Пещера

Димитър Насков06:50 | 30 юни, 20221min
obshtina Peshtera

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква четиридесет и първо редовно  заседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе на  30. 06. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от  14:00 часа в  салона на Народно читалище „Зора – 1903“ с. Радилово с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Информация за работа с еврофондовете за периода м. юли  2021 г. – м. юни 2022 г.

2.Даване на съгласие община Пещера съвместно с община Брацигово да учреди Местна инициативна група (МИГ) „МИГ Пещера-Брацигово“ по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности  от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3.Предоставяне на помещение за клуб на ПП «ВЪЗРАЖДАНЕ»

4.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

5.Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.1171 по КККР на гр. Пещера.

6.Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.588  по ПУП на гр. Пещера с Анжела Манчева Костадинова.

7.Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.964 по КККР на гр. Пещера.

8.Одобряване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера.

9.Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за подземен довеждащ водопровод от сондаж в ПИ с ид.36124.52.114 землище с. Капитан Димитриево до присъединителна точка на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево в ПИ с ид.36124.521.76.

10.Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.597 /местност Орешака, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 3836 кв.м, стар номер 032022/, 56277.4.522 /местност Ямата, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид застрояване, площ 9662 кв.м, стар номер 026075/, 56277.4.242 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За второстепенна улица, площ 108 кв.м, стар номер 026019/, 56277.4.490 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 258 кв.м, стар номер 026043/, 56277.4.489 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 413 кв м, стар номер 026042/, 56277.4.499 /местност ЯМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 1016 кв.м, стар номер 026052/ и част от 56277.4.235 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 5071 кв.м, стар номер 026012/ по КККР на гр.Пещера и одобри приложеното задание.

11.Питания.

 


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!