16 юни 2024
Peshteraprim – заедно водим с истинска добавена стойност - не стойност на намерениятаЗА НАС
Димитър Насков15:30, 13 февруари 20201min

В Общината търсят главен специалист „Ел. мрежи и транспорт“

еlektrichestvo

Пещера. Община Пещера обявява процедура за подбор за длъжността- главен специалист „Ел. мрежи и транспорт“. Необходимите документи за кандидатстване са : автобиография, копие от диплома за завършено средно- специално образование – електротехническо, с професия – електротехник, документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит, заявление по образец, както и други документи, по преценка на кандидата.

Образец на заявлението се получава в Център за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – средно – специално  образование– електротехническо, с професия – електротехник;
 • Комуникативни и технически умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, MS Excel,Internet).

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия, назначена от Кмета на общината.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Описание на длъжността – Главен специалист „Ел.мрежи и транспорт” по длъжностна характеристика

 • Контрол и отговорност върху поддържането, ремонта и изграждането на нови обекти от енергийната инфраструктура на общината.
 • Контрол и отговорност върху отчитането и целесъобразността на енергийните разходи;
 • Осигуряване необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделни подземни улични мрежи и съоръжения и координиране подземното с надземното улично строителство по отношение  на ел. инфраструктурата;
 • Участва в подготовката на конкурсни документи и упражнява инвеститорски контрол за осъществяване процеса на проучване, проектиране, възлагане изпълнението и предаване на нови електроенергийни обекти, финансирани със средства на Общината.
 • Подготвя и носи отговорност за необходимите документи за проектиране, възлагане изпълнението и ремонт на съществуващите вътрешни силнотокови и слаботокови инсталации и осветление на общинските обекти и упражнява инвеститорски контрол по изпълнението.
 • Осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделни подземни улични ел. мрежи и съоръжения и координиране подземното с надземното улично строителство по отношение  на ел. инфраструктурата.
 • Организира ремонтната дейност по съществуващата на територията на общината и финансирана от общината ел. инфраструктура.
 • Съставя и носи отговорност за технически и финансови досиета на инвестиционните обекти и ремонтните дейности, върху които упражнява инвеститорски контрол от започването им до предаването им съгласно нормативните изисквания.
 • Поддържа връзка с електроексплоатационното дружество за изпълнение на задачите и осъществяване на контрол по безопасността при пресичане на силови кабели или работа около ел. съоръжения; организира поставянето на указателни знаци, предупредителни табели на необходимите места за гарантиране сигурността на работещите и гражданите.
 • Организира снабдяването с разрешителни документи и документация на общинските имоти в частта Електро и осъществява контрол на разходването и отчитането на електрическа енергия от тези обекти.
 • Предлага и организира комисии за определяне на трасета за външни електроснабдителни и други мрежи(кабели), площадки за ел.съоръжения (трафопостове), подготвя заповеди за сформирането им, както и протоколите за отчитане на тяхната работа.
 • Дава мотивирани предложения и носи отговорност за осигуряване на необходимите средства за проучване, проектиране, изграждане и предаване на нови обекти от енергийната инфраструктура, както и за необходимите ремонтни и поддържащи дейности на съществуващата ел. инфраструктура, финансирана със средства на Общината.
 • Представя необходимите данни  на гл. специалист “Кадастър, регулация и устройство на територията“  и на Експертен съвет по УТ за актуализиране и поддържане на подземния кадастър в част “Електро”.

 

Краен срок за подаване на документи: до 28.02.2020г./включително/.

Документи за участие в процедурата за подбор се представят до 28.02.2020г./включително/, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Център за административно обслужване, Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

 


За нас

www.peshteraprime.com е уеб–базирана система, предназначена за публикуване на новинарски материали, PR материали, интервюта, репортажи, прессъобщения, реклама и др. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен.


mitkoivon@abv.bg

0895 509 089, 0897 444 651


Сайтът ни използва бисквитки, за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този го, Вие се съгласявате с Общите ни условия

error: Съдържанието е защитено !!!