неделя , 19 септември 2021
Най - четени новини
15 ученика от седмите класове на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ списват „Училищен свят“

15 ученика от седмите класове на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ списват „Училищен свят“

Пещера. Една от групите за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ е „Училищен вестник“ с ръководител Борислава Джинина. Тя е сформирана през учебната 2018-2019 г. Интересът към това занимание увлича учениците вече трета учебна година.

Още на първите занятия се взема решение за името на вестника: „Училищен свят“, избират се рубриките, за които се пише, редакционната колегия в състав : редактор, помощник редактор, фотограф, художник , журналисти. Материалите, които  се събират всяка седмица  се обсъждат на следващата сбирка и  се оформят страниците за  месечния брой на вестника. Вече трета година продължава работата  и издаването му.

Учениците участващи  в групата  са 15 и всяка учебна година са от седмите класове. Те разнообразяват свободното си време, като създават вестник включващ различни теми и рубрики: „Църковни и Национални празници“, „Учениците питат, учителите отговорят“, „Конкурси“, „Училищен живот“, „Лично творчество“, „Вкусно“, „Забавно тестче за теб“, „Забавна страница“, „Интересни факти“, „Наша гордост“ и др. По този начин се стимулира работата на учениците  в екип, обогатяват се знанията им, а така също се допълват познанията им за медийните текстове, презентирането и фотографските материали.

Вестникът се издава  веднъж месечно. За периода 2018-2021г. са издадени 17 броя по 30 копия за месец. Броевете периодично се разпространяват сред учителите и учениците в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Основната му задача е да информира за различни събития, празници и личности   от живота в училището  и извън него.

При самото започване на работата по вестника 2018-2019 г., е проведено занятие с  гост-лектор  Тодор Дачев – управите на печатница „Принт –Дачев“ ЕООД  гр. Пещера. Той запозна участниците в групата с историята на печатането в България, видовете печатарски машини и работата с тях. Показва с видео материали методите за едноцветно, двуцветно и трицветно печатане на вестници и други печатарски изделия. Събужда интереса на учениците към печатарската професия, обяснява им разликите между принтиране и печатане. Учениците са силно впечатлени и проявяват голям интерес към набирането, оформянето на вестника и подготовката му за печат.

Всяка учебна година  на провеждащата се публична изява, която е заключителното занимание на групата за занимания по интереси „Училищен вестник“, учениците представят   как е протекла работата на групата през целия период в подготовката на вестниците. Представят се   работни копия, на които са показани най-често допусканите промени, грешки, трудности и не на последно място колко са се забавлявали. След издаването на последния брой  за учебната година на  импровизиран щанд  „Малка лафка за вестници“, всеки може да си  вземе и да се запознае със съдържанието на вестниците.

Така благодарение на неуморните усилия и творчески усет на ръководителя на групата за занимания по интереси „Училищен вестник“ г-жа Джинина и огромното желание и интерес от страна на участниците в групата – учениците от седми клас, както и със съдействието на Тодор Дачев – управител на печатница „Принт – Дачев“ ЕООД вече трета година Иновативно основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ се гордее с факта, че има свой вестник „Училищен свят“.