петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Източник : https://offnews.bg
10 безлюдни села изчезнаха от картата на България през 2019 г.

10 безлюдни села изчезнаха от картата на България през 2019 г.

10 безлюдни села са изчезнали от картата на България през 2019 година. Всички кметства са в Монтанско: Безденица, Белотинци, Винище, Горна Вереница, Долна Вереница, Долна Рикса, Крапчене, Липен, Славотин и Сумер. Това съобщава Националният статистически институт, който днес оповести данните за административно-териториалното деление на България към 31 декември 2019 г.

През изминалата година е създадено едно ново населено място – село Свети Константин в община Пещера, област Пазарджик.

Областите ни остават 28, общините – 265. В тях има 3 177 кметства. Населените места у нас са 5 257.  257 са градове, 5 000 – села, а селищните образувания са 163 на брой (в т.ч. с национално значение – 8, с местно значение – 155).

Средната площ на една област е 3 964 кв. км. Най-големите по територия са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Габрово и София (столица).

Най-малката по територия област и най-голямата по население е София (столица). В нито една друга област не живеят над 1 000 000 души.

Най-малка по население е Видин с 82 835 жители. В област Смолян няма нито един град с население над 30 000 души.

Средната площ на една община в България е 419 кв. км. Най-голямата по територия е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км – Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км – Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини има само едно населено място и то е техният общински център. Те саПловдив, Добрич Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар.

За периода от 2010 до 2019 г. няма съществени промени в подредбата на най-големите 20 общини в страната. От 2013 г. община Асеновград е с по-голямо население от община Габрово. Запазва се тенденцията за отрицателния прираст на населението в повечето от тях. Единствените общини от тези 20 с положителен прираст в броя на населението са Столична – с 69 344 души, Варна – с 15 150 души, Кърджали – с 1 691 души, Бургас – с 1 535 души, и община Пловдив – с 240 души.

Източник : /https://offnews.bg