събота , 8 май 2021
Най - четени новини
„Футболен клуб СВОБОДА 2011” – Пещера ще проведе Общо отчетно събрание
Снимка : pixabay

„Футболен клуб СВОБОДА 2011” – Пещера ще проведе Общо отчетно събрание

Пещера. Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб СВОБОДА 2011” – Пещера кани всички членове на сдружението на  Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 07.08.2020 г. /петък / от 17.00 часа в залата на Общински съвет при следния дневен ред:

 

  1. Изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейността на сдружението с нестопанска цел Футболен клуб “СВОБОДА 2011”  за изминалия период от 01.06.2019 г. до 31.07.2020 г.
  2. Обсъждане и приемане на проектобюджета за следващия футболен сезон 2020-2021 г.
  3. Освобождава от отговорност Управителния съвет.

 

Проекторешения:

  1. Общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за изминалия период от 01.06. 2019 г. до 31.07.2020 г.
  2. Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващия футболен сезон 2020-2021 г.
  3. Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет.

От управителния съвет на

ФК“Свобода 2011“