четвъртък , 16 септември 2021
Най - четени новини
Учениците с облекчен режим на дистанционно обучение до четвъртък
Снимка : pixabay

Учениците с облекчен режим на дистанционно обучение до четвъртък

От днес до четвъртък включително, учениците преминават в облекчен режим на дистанционно обучение, в рамките на който дневната им натовареност ще бъде от 2 до 4 часа. В този период учениците трябваше да са в пролетна ваканция, но заради пропуснатия учебен материал по време на ваканциите срещу разпространението на грип и Covid-19, децата и тийнеджърите ще се занимават с образователно-забавни дейности.

Теми с великденска насоченост, интересни факти и видеа по отделните учебни предмети, консултации с учители,педагогически съветници и психолози, припомняне на хигиенните мерки против разпространението на Covid-19. С това основно ще бъдат ангажирани учаниците в периода на дистанционното облекчено обучение, в рамките на който основната цел е учениците да останат вкъщи.

Източник : / https://bnr.bg