събота , 4 юли 2020
Търговци и общинари търсят начини за спазване на реда за изхвърляне на отпадъци

Търговци и общинари търсят начини за спазване на реда за изхвърляне на отпадъци

Пещера. В заседателна на зала на Общински съвет- Пещера  се  проведе работна среща  с  управителите на търговски обекти в централна градска част. Темата, която обедини търговци и общинари  за спазване на реда за изхвърляне на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на Община Пещера предизвика интерес.

Целта на срещата бе да се обсъдят въпроси относно разделно събиране на отпадъци образувани от  търговската дейността, изхвърлянето им и предаването им на лица, притежаващи разрешително или регистрационен документ с организация по оползотворяване.

 

Кмета на Община Пещера Йордан Младенов, запозна присъстващите с таксите, които Община Пещера превежда към Регионално депо в Пазарджик и РИОСВ -Пазарджик за извозените  и депонирани отпадъци. Градоначалникът разясни, че използването на контейнерите предоставени от ЕКОПАК трябва да се извършва по предназначение – за хартия, стъкло и пластмаса. Стана ясно, че ако в тях има изхвърлена битова смет, събраното количество се извозва до регионалното депо за сметка на Община Пещера. Ако цветните контейнери се използват правилно за извозването им не се дължи такса. Всяко оскъпяване при извозване и депониране на отпадъците се поема от Общината, респективно от данъкоплатците, допълни Иван Спиров- шеф на ОП “ ЧПОИ“.

Правилното изхвърляне на отпадъци в  цветните контейнери за разделното събиране не само  намалява количеството  депонираните отпадъци на регионално депо Пазарджик но и  опазва околната среда.

В администрацията вече работят по проект за поставяне на камери за наблюдение в реално време в близост до контейнерите. Недобросъвестните граждани ще бъдат санкционирани съгласно закона.