петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Топъл обяд до дома ще има и в Брацигово

Топъл обяд до дома ще има и в Брацигово

Брацигово. Община Брацигово е  с одобрена проект по целева програма „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020″

Агенция за социално подпомагане одобри проект на Община Брацигово  по целева програма „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020″. Програмата е част от пакета мерки за подкрепа на уязвими граждани в условията на извънредна ситуация в страната.

Проектът е насочен към следните целеви групи :

– лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение;

– лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

По проекта ще бъде осигурено подпомагане на 50 лица, които в ситуация на извънредно положение са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Обядът ще се предоставя до дома на потребителите в работните дни за периода 01.05.2020 г. до 19.06.2020г. включително и ще обхване населените места гр. Брацигово, с. Исперихово, с. Розово, с. Козарско, с. Бяга.