събота , 4 юли 2020
Първият випуск по специалността „Технология на биопроизводствата“ в Пещера завърши

Първият випуск по специалността „Технология на биопроизводствата“ в Пещера завърши

Пещера. На 24 юни в двора на Историческия музей в Пещера бяха връчени дипломите и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците  от ПГХВТ „ Ат. Ченгелев“. В училището тази година завършва първият випуск по специалността „Технология на биопроизводствата“, както и зрелостниците от вечерния курс на закритата професионална гимназия „В. Левски“.

През учебната 2019-2020 г. в ПГХВТ „АТ. Ченгелев“ се дипломират общо 38 ученици по три специалности.

Срещнахме се с  възпитаниците, които завършват своето образование, за да научим какво ги е накарало да изберат специалността „Технология на биопроизводствата“, смятат ли за удачен метода на дуалното обучение, подготвят ли се добре по време на учебния процес, готови ли са да приложат наученото и къде смятат да се реализират?

 Петър Сидов: Започнах да уча в 9 клас в Кричим, малко по-късно се преместих в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“. Избрах да завърша образованието си в това училище, защото още от малък се интересувам от предмета химия. Осъзнах, че биотехнологиите са бъдещето, ще продължат да се развиват и усъвършенстват. Реших да дам всичко, да инвестирам в бъдещето си. На база на наученото разбирам, че в тази сфера ще намеря реализация на мечтите си и ще имам поле за изяви. Сърдечно благодаря на преподавателите си госпожите Павлова, Гакева и Петрова. Те доразвиха желанието ми да се уча за да постигна успехи в обучението си. Изказвам благодарност и на Биовет АД.  По време на обучението ми тук получавах стипендии и бонуси от фирмата за постигнати отлични резултати. Ръководството на Биовет възстановяваше и средствата за пътни разходи до родното ми място- с. Козарско. Смятам да кандидатствам в Университет по хранителни технологии – Пловдив. Искам да запиша специалност „Биотехнологии„ . Специалността подготвя инженери с възможности да се реализират като ръководители и технолози при производство на биопродукти, биопрепарати за растителна защита, тъканни култури, при биологично пречистване на отпадъчни води и др. Като завърша висшето си образование ще мога да ръководя микробиологични, химични и контролни лаборатории в биотехнологичната и хранителната промишленост. Чувствам се достатъчно подготвен и мотивиран за да продължа и да осъществя мечтите си.

 Айдан Садулова: Биотехнологията е широко спектърна наука, днес мога да кажа, че тя е много интересна. Това ме накара да избера тази специалност в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“. Интересувам се от развитието на биотехнологиите през XXI век. По време на обучението си откривам нови неща, нови хоризонти. През четирите години посещавах практическите упражнения в Биовет и мога да кажа, че точно там успях да затвърдя наученото от учебниците. Запознах се с най-новите технологии, усвоих опит за да работя в лаборатории оборудвани по последни изисквания на науката, научих се да работя на съвременни апарати и машини. Чувствам се отлично подготвена за да започна работа в тази област. Убедена съм, че това е моя път на развитие и избирам да вървя по него.

ПГХВТ „ АТ. Ченгелев“ е създадена през 1943 година с указ на цар Борис III като стопанско училище, разказа директорката Славея Златанова. По- късно то прераства в селскостопански техникум по тютюна. През 1980 година започва обучението на първите биотехнолози. Това се прави с цел да се следват социално-икономическите тенденции в страната и региона. Точно тогава училището бележи небивали успехи в образователните среди. През 2014 година двустранни интереси между Биовет и училището възродиха интереса на учениците. В условията на високотехнологично производство от страна на водещото в страната предприятие се появи нужда от специализирани кадри. През 2016 година за обучение се приемат първите биотехнолози.

През следващата година вече се обучават и първите ученици по дуалната система. За да съществува тя и да работи успешно е нужно да има партньор. Такъв е Биовет АД. Към днешна дата има тенденция за увеличаване на интересът към професионалната гимназия, завишаване на броя на учениците и план- приема. Няма ученици от Пещера, които избират обучение в такива учебни заведения в региона или страната. Изцяло подновената и модерно обурудвана среда, кабинети и лаборатории от Биовет оформят кръгозора на учащите се от 8 до 11 клас.

Като партньори най-активно участваме във въвеждането на  обучение чрез работа (дуална система на обучение).  Това е съвременна специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, прилагана и доказала се в страни като Швейцария и Германия, разказа днес инж. Георги Щерев от „Биовет“, той е човекът който поддържа връзката между предприятието, училищата и университетите, където се подготвят бъдещи кадри.

В тази насока имаме сключени договори с Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ град Пещера, за 8 души и с Професионална гимназия по химични и хранителни технологии /ПГХХТ/ град Пазарджик за 11 души. Така ние предоставяме възможност на учениците да се обучават за бъдещата си професия на реално работно място от опитни наставници. В определени дни от седмицата учениците идват при нас в лаборатории и производствени участъци. Те усвояват отблизо работата и участват пряко в изпълнението на някои несложни задачи. За това свое участие получават възнаграждение до 90% от МРЗ за страната.  Със всеки ученик има сключен индивидуален  трудов договор съгласно Кодекса на труда и всички законови изисквания. За наставници на младите хора сме избрали наши най-добри специалисти и преминали специален курс на обучение. Вече изтече първата година на обучение по тази система и виждаме израстването на младите хора, както и успешното им приобщаване към колектива на Биовет. Чувстват се отлично и идват с желание на работа. За тях е гордост, че тук със своят труд, печелят собствени средства, каза още г-н Щерев.