петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Програма топъл обяд на територията на община Брацигово продължава от 04.01.2021г
Община Брацигово

Програма топъл обяд на територията на община Брацигово продължава от 04.01.2021г

Брацигово. От 04.01.2021г. в бунтовния град ще стартира проект„Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово” по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане -Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020. Новината съобщиха от местната общинска администрация.

В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-висока степен от последиците от кризата.

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни от месеца и ще включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Комисия определено със Заповед на Кмета на Община Брацигово ще разгледа всички постъпили в срок заявления и ще класира кандидатите за ползване на услугапа, по определена методика.

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация град Брацигово, входовете на кметствата по населените места.