петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Преди 128 години : С Указ на Княз Фердинанд село Брацигово става град
Брацигово

Преди 128 години : С Указ на Княз Фердинанд село Брацигово става град

Брацигово. Края на 19 век. С Указ № 667 на Княз Фердинанд патриотичното село Брацигово става град. „Ентусиазмът е велик, задоволството общо” пише в благодарствената телеграма до шестото обикновено народно събрание тогавашният кмет Брацигово -Васил Кабов.

Прогресивното население на града ни  е знаело предимствата на градските общини и през 1880 година прави прошение до Областното събрание в Пловдив и префекта в Пазарджик за признаване на Брацигово за град. Молбите остават без отговор, тъй като по онова време правителството и официалните власти не са долюбвали  селището.

Въпреки, че просбите ни не са чути, будно и героично Брацигово не остава забравено от видните представители на онова време.

1882г. градът е посетен от патриарха на българската литература Иван Вазов и  Петко Славейков.

През 1883 г. в Брацигово идва летописецът на Априлското въстание Захари Стоянов, а няколко месеца по-късно и д-р Константин Иречек. Две годни след това през 1885 г. селището е удостоено с голямото внимание на директора на народното просвещение при Румелийското правителство в Пловдив Йоаким Груев, който спомага училището ни  да закупи необходимите пособия за новите предмети тогава – химия и физика и лично участва в изпитването на учениците от І и ІІ клас на у-ще „Света Марина” с главен учител Костадин Гачев.

Минават цели 10 години.Съединението на България е  факт, но брациговци не тържествуват. През 1891 година Брациговския селски общински съвет отново предявява искане за градска община.

Подбудите на тогавашните доаени  Данаил и Петър Юрукови и на всички общински съветници са подтикнати  и от  въвеждането на даждието ОТКРОА /т.е.данък върху приходите, оборотите, пасищата и др./

Налагането на този данък е трябвало да донесе на Брацигово и околните селища приход от 10 000 лева годишно, които да се ползват за поддръжката на училището, на  осветлението по улиците, почистване на същите, поддръжка на нощни пазачи  и др. Още повече, че населението вече е наброявало над 3 500 жители.

И така на 25.ХІ.1891 г. брациговското общинско селско управление изпраща до окръжната постоянна комисия в Пазарджик искане за преминаване на общината в градска.Писмото е подписано от тогавашния кмет – Васил Кабов и членовете на общинския съвет – Д..Янков,Христо Партъчев, Никола Кънев, Димитър Кънчев, Д..Мърваков, Иван Атанасов, Атанас Ликоманов.

Окръжната постоянна комисия издава от своя страна Постановление №582 от 26.ХІ.1891 г., с което ходатайствала пред народното събрание, щото брациговската селска община да се преименува в градска.

Народното събрание в заседанието си от 26.ХІ.1892 г. с протокол №18 взема решение за  преобръщане на брациговската селска община в градска.

Решението на  шестото народното събрание по-късно е утвърдено с Указ №667 от 15.ХІІ.1892 г. и обнародван в държавен вестник бр.16. от 22.І.1893 г.

В дните преди най светлия християнски празник – Рождество Христово, когато отбелязваме този многозначителен юбилей, е нужно да знаем едно, а именно: това селище  от 128 години е  място, където се е проповядвало само обич между хората, уважение към човека и неговото достойнство, уважение към всички хора и сътвореното от тях.

 Иванка СТЕФАНОВА