петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Неприетите по нито едно от желанията участват във второто класиране
Осмокласници се записват в гимназиите до 16 юли

Осмокласници се записват в гимназиите до 16 юли

Приетите ученици в първия етап на класирането за осми клас от днес до 16 юли, включително, трябва да се запишат гимназиите. Тези ученици, които искат да участват във второто класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.
Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второто класиране, което трябва да е готово до 20 юли.

Вчера излезе първото класиране за прием на учениците в гимназиите в осми клас. Седмокласниците проверяха къде са приети, въвеждайки входящия си номер и кода си за достъп на интернет адреса: https://priem.mon.bg

Във връзка с организацията на дейностите за приема на учениците в осми клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, от РУО информират, че може родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втория етап на класирането, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика в училището, в което той е приет. Заявлението е публикувано в сайта на РУО.

Съгласно Наредба 10 на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в осми клас в съответното училище, като подават следните документи:
– заявление до директора;
– оригинал на свидетелството за основно образование;
– оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионалните гимназии и в професионалните паралелки в профилираните гимназии, в обединените и средните училища, както и за профила “Спорт”.

На интернет страниците на всяко училище трябва да има актуална информация за графика на дейностите по приемането на учениците в осми клас, както и за организацията за работа на училищната комисия по приемането на документи и записването на учениците.

Източник : / https://bnr.bg