петък , 17 септември 2021
Най - четени новини
Община Пещера финализира успешно проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“

Община Пещера финализира успешно проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“

Пещера. В периода 27.04.2020 г. – 20.07.2020 г., Община Пещера реализира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Чрез проекта се осигури топъл обяд за 179 човека, жители на общината. От проекта се възползваха уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

В продължение на 58 работни дни се приготвяше и доставяше топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 бяха в затруднение да осигурят прехраната си.

Община Пещера пряко и самостоятелно предостави съпътстваща подкрепа през целия период на изпълнение на Програмата, изразяваща се в снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с лични средства на лицата.

Припомняме, че общата стойност на проекта е 28 594,00 лева.