вторник , 19 януари 2021
Община Пещера стартира процедура за набиране на потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа“
Снимка : pixabay

Община Пещера стартира процедура за набиране на потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа“

Пещера. Община Пещера е получила предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет  42 потребители.

Община Пещера стартира процедура за набиране на потребители, които ще ползват социалната услуга. Услугите се предоставят по местоживеене на одобрените потребители по постоянен или настоящ адрес.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и деца с  трайни  увреждания  и  пълнолетни  лица  с  трайни  увреждания,  с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или, за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в Център за административно обслужване – гише №2 и гише №3 в сградата на Община Пещера.

Документи ще се приемат всеки работен ден  от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване. За допълнителна информация: тел. 0350/6-22-08, вътр.104.