петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Община Пещера апелира за активно използване на електронната комуникация и на административни услуги по електронен път
Община Пещера

Община Пещера апелира за активно използване на електронната комуникация и на административни услуги по електронен път

Пещера. Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на COVID-19, Общинска администрация апелира за активност в използването на внедрените от държавната администрация механизми за електронна комуникация,  които Община Пещера предоставя.

Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) е предназначена за водене  на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията чрез Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща. Системата за е-връчване се поддържа и администрира чрез Държавна агенция „Електронно управление“, достъпна на https://edelivery.egov.bg/, където са публикувани указания за използването й от физически и юридически лица. Община Пещера е присъединена към Системата за е-връчване, което позволява своевременно получаване и обработване на електронни документи от заявителите.

Следващата възможност за комуникация и извършване на административни услуги от Общинска администрация, без физическо присъствия на заявителите,  е предоставянето на въведените в Община Пещера 55 електронни административни услуги. Същите са достъпни на официалната интернет страница на Община Пещера, раздел „Електронни услуги“- https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5489. Заявяването им става посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, към който Община Пещера е присъединена.