четвъртък , 16 септември 2021
Най - четени новини
На 11 юни:  Обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2019 година

На 11 юни: Обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2019 година

Пещера. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2019 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 11. 06. 2020г. /четвъртък/ от 17:15 часа в заседателната зала на Общински съвет – Пещера при следния дневен ред:

  1. Отчет на бюджета на Общината за 2019година,  индикативния  разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019г. и доклад за общинския дълг.

 

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17,  деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: chairman@peshtera.bg