неделя , 9 август 2020
Виа понтика и Виа аристотелис са двата основни маршрута на птиците
Наближава време за дългия път на прелетните птици на юг

Наближава време за дългия път на прелетните птици на юг

Виа понтика е един от главни маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка. Той минава над Странджа и по бреговата ивица на Черно море. Това е миграционният път на много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици – почти 80% от всички бели щъркели и цялата популация на розов пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд.

Бургаските влажни зони са едно от местата за почивка на мигриращите птици, някои от които дори остават да зимуват и гнездят. Затова през 2001 г. в местността Пода е направен наблюдателен пункт, който се използва от орнитолозите от цяла Европа.

Местността Болата край нос Калиакра е друго предпочитано място за почивка на прелитащите птици. Там могат да се видят червеногърби сврачки, черногърби и ориенталски каменарчета, качулати корморани, алпийски бързолети, розови скорци, дебелоклюни и късопръсти чучулиги, бели щъркели, пеликани и жерави.

Вторият по численост на мигриращите птици път у нас е Виа аристотелис, по който преминават около 50 вида птици. Той свързва река Дунав с Бяло море – от Видинска област, над Врачанския Балкан, през Искърското дефиле се спуска до Софийското поле, откъдето по долината на Струма достига Бяло море. По този път птиците използват за почивка няколко пролома – Рупелски, Кресненски, Орановски, Бобошевски и Земенски пролом.

Щъркелите са едни от първите птици у нас, които се приготвят за отлитане – в началото на месец август.

Изочник : / https://www.sinoptik.bg

Снимка: pixabay