петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Как празнували Гергьовден пещерци в миналото

Как празнували Гергьовден пещерци в миналото

Пещера. В Пещера  на Гергьовден всички къщи, училища, дюкяни и учреждения са били обкичвани с кавакови клонки. Това пише за традициите по празника в града за Гергьовден Анастас Пунев. Правели се и се раздавали курбани за благодарност и опрощение. Хората от града и техните гости се теглели на кантари за здраве и берекет. Обичаят на Гергьовден да се правят люлки е бил особено популярен. Те се връзвали на високо разлистено дърво и момците люлеели момите, като това било съпроводено с песни и диалози, имащи скрита брачна насоченост. Това се е случвало в ливадите около параклиса на свети Георги.

В този ден в Пещера стопаните на едър и дребен рогат добитък се спазарявали с овчари и пастири и започвал строителния сезон. Стопанската година завършвала на Димитровден. Според лечителите от града билките имали особена целебна сила по това време и затова те събирали билки, с които церели младо и старо през годината.

За пещерци Гергьовден е бил, и си остава един от най-големите празници през годината, както и най-големият пролетен празник. Съгражданите ни вярвали, че събраната по Гергьовден роса има особена целебна сила. След празничната трапеза на която задължително присъствали печените агнета, обредните хлябове, прясно издоеното мляко и подсиреното от него сирене, както и квасено мляко, хората се събирали на хорището за да играят гергьовски хора. Веселието било до късни доби и се тачело от всички. На особена почит и внимание били имениците, които получавали подобаващо внимание от всички.