петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
Кабинетът одобрява 17 нови защитени специалности, тъй като ще има недостиг на пазара на труда
Снимка: pixabay

Кабинетът одобрява 17 нови защитени специалности, тъй като ще има недостиг на пазара на труда

Правителството одобрява 17 нови защитени специалности, които имат наличност очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната година 2021/2022 година, съобщава от “Дондуков” 2.

Пет специалности отпадат от списъка, защото вечерта не отговаря на критерия “Уникалност по териториален признак” и се изучава в повече от четири училища в страната. Това са “Полиграфия”, “Металообработващи машини”, “Производство на месо, месни продукти и риба”, “Производство и преработка на мляко и млечни продукти” и “Трайни насаждения”.

Новите защитени специалности са: “Социална работа с деца и възрастни с възрастване и хронични заболявания”, “Подпомагане за деца”, “Подпомагане за възрастни”, “Български жестов език”, “Стругарство”, “Художествена тъкан”, “Плетачно производство” , “Минна електромеханика”, “Локомотиви и вагони”, “Конструктивна реставрация”, “Декоративна реставрация” и др. Те отговарят и на двата необходими критерия – “Уникалност по териториален признак” и “Уникалност по съдържащ признак”.

Актуализира се и Списъкът със специалности от професии с очарователен недостиг на специалисти на пазара на труда. Към него се добавя девет нови специалности – “Металообработващи машини”, “Осигуряване на продуктова информация”, “Социална работа с деца в семейства с риск”, “Производство и обслужване в заведенията за съхранение и развъждане”, “Производство на кулинарни изделия и напитки “,” Спедиция, транспортна и складова логистика “,” Трайни насаждения “,” Производство на месо, месни продукти и риба “(професия” Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост “) и” Полиграфия “.

На учениците, които се обучават в тези специалности, ще бъдат поддържани стипендии за целия срок на обучението им.

 

Източник : / https://offnews.bg