неделя , 19 септември 2021
Най - четени новини
В Пещера : Спорт на открито от 4 май, в заведения на открито от 6 май

В Пещера : Спорт на открито от 4 май, в заведения на открито от 6 май

Пещера. Кмета на Община Пещера издаде заповед за реда и начина на посещение на заведения за обществено хранене.  Допускат се посещения на търговски площи на открито -градини, тераси  и на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на противоепидемични мерки, които трябва да бъдат строго съблюдавани. Разполагането на масите да бъде по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2.5 м. между тях и не повече от 4 лица на маса, или на едно семейство, обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице, да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител. На видни места трябва да бъдат позиционирани диспенсери с дезифектант за ползване от посетители на заведението. Всички лица, които се намират на открити обществени места са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Заповедта влиза в сила от 06.05.2020г.

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика и др.) при спазване на дистанция от най-малко 2.5 м. между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки. Заповедта влиза в сила от 04.05.2020г.