петък , 24 септември 2021
Най - четени новини
В Пещера : Инфлуенца по птиците събра Общинската епизоотична комисия
Снимка : iStock

В Пещера : Инфлуенца по птиците събра Общинската епизоотична комисия

Пещера. Във връзка с влошена епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Община Пещера се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия.

С цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на болестта на територията на община Пещера, собствениците на птицевъдни обекти, в това число и обекти от т.нар. тип „Заден двор”, са задължени да спазват следните мерки:

  • да не допускат излизането на птиците, извън дворовете на обектите с цел ограничаване на възможността за контакт между домашните и дивите птици;
  • да съхраняват фуража в закрити помещения;
  • да създадат необходимите условия за отглеждане на домашни птици отделно от останалите животни;
  • птиците да се поят само с питейна /чешмяна/ вода;
  • при отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност на отглежданите птици, незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или Кмета на Община Пещера;
  • забранява се провеждането на пазари и изложби на птици на територията на общината;
  • забранява се изхвърлянето на трупове на умрели птици на депа/сметища за отпадъци.
  • да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти.
  • частните стопани да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
  • при констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването, да се забранят влизане и излизане на хора и животни от района на стопанството и сигнализират официалният ветеринарен лекар.