вторник , 19 януари 2021
В Брацигово започва изпълнението на Проект „Рекултивация на депо за ТБО „
Снимка : 24chasa.bg

В Брацигово започва изпълнението на Проект „Рекултивация на депо за ТБО „

Брацигово. Стартира изпълнението на Проект „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово „Депо за неопасни отпадъци“, в местността Клисурата, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 „, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 Началото на този екологичен проект за община Брацигово ще бъде дадено на  19.01.2021 г., уточняват от пресцентъра на местната администрация. 

Пресконференцията ще се проведе от 11: часа на площад „Централен“ в бунтовния град, а церемонията по стартиране на строителните дейности ще започне от 12.30ч. на Депото за неопасни твърди отпадъци, в м. „Клисурата“.

Основната цел на Проекта е да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека

Ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация на терена с площ от 14,945 дка. Педвидените дейности включват подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло, оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

Чрез рекултивацията на депото за неопасни отпадъци ще бъдат постигнати важни за община Брацигово цели – опазване на околната среда, подпочвените води и здравето на гражданите на общината.