неделя , 9 август 2020
Агенцията по храните унищожава 174 хил. кокошки носачки

Агенцията по храните унищожава 174 хил. кокошки носачки

Българската агенцията по безопасност на храните (БАБХ) започна умъртвяването на 174 хиляди кокошки носачки. Причината е констатирана инфлуенца при птиците в началото на юни. Фирмата “Андип – 92”, която е потърпевша от акцията, е второто по големина предприятие за производство на яйца в България и осигурява работа на 120 души. Във фермата има шест халета. 78 хиляди птици в две от тях са унищожени на 3 юни.

Според Андреана Павлова, собственик на фирмата, заболяването сред птиците е ликвидирано още в началото на юни и вече 31 дни няма заразени птици. Инкубационният период на заболяването е между 5 и 7 дни, а карантинният срок – 21 дни. По думите й през последния месец в предприятието е имало проверки от две комисии на БАБХ, но за това тя няма връчен констативен протокол – документ, който при предишни проверки е получавала в рамките на съответния ден.

Павлова твърди, че на два пъти й е отказано взимане на проби от останалите четири халета и изпращането им за изследване в референтна лаборатория.

„През последния месец срещнахме явна злоумишленост от БАБХ, които бяха заявили пред нас, че ще ни окажат съдействие, както и в други подобни случаи на инфлуенца в България, при които животновъдните обекти бяха запазени. Например, след ликвидирането на птичи грип и след дезинфекцията. Решението на Агенцията рязко се промени без писмени мотиви и становище. Предприеха друг подход, а именно унищожаването на 174 хил. здрави птици“, казва Павлова.

В прессъобщение от БАБХ обясняват, че предприетите действия “се базират на задълбочено епизоотично проучване, извършено от комисия, съставена от експерти на БАБХ и Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), което доказва, че в обекта не са спазени мерките за биосигурност, задължителни за всеки бизнес оператор в сектор „животновъдство“. Свободна Европа поиска проучването.

От БАБХ твърдят, че “във връзка с ликвидирането на първото и второто огнище във фирма ЕТ „Андип-92“ БАБХ е изплатила на бизнес оператора обезщетение в размер на 5 061 816 лева”. Собственикът на фирмата Андреана Павлова отрича до този момента да са й превеждани компенсации.

Източник : / https://www.svobodnaevropa.bg